XVI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 25 września 2019 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się XVI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XI Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
 1. Informacja Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra nt. funkcjonowania i bieżącej działalności jednostki.
 2. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kamienna Góra, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Parkowej, Wojska Polskiego, T. Kościuszki
  i M. Curie-Skłodowskiej w Kamiennej Górze.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w trwały zarząd.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  (dz. nr 641/20-26 i 641/28-31; obr. nr 6).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  (dz. nr 291/13; obr. nr 7).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  (dz. nr 291/5, obr. nr 7).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Wnioski
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie Sesji.
Share

Zobacz inne

Leave a Comment