Wyrok w sprawie zajść podczas wizyty minister Anny Zalewskiej w Jeleniej Górze

W dniu 20 listopada 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze zapadł wyrok w sprawie zajść, do jakich doszło w dniu 19 grudnia 2016 roku w Jeleniej Górze w związku z wizytą Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Sąd uznał Agnieszkę G. za winną naruszenia nietykalności cielesnej dwóch osób w związku z podjętą przez nich interwencją na rzecz bezpieczeństwa, a także umorzył postępowanie w zakresie znieważenia jednej z nich, z uwagi na przedawnienie czynu. Sąd uznał bowiem, że oskarżona nie miała świadomości,
że zaatakowane przez nią osoby to funkcjonariusze Policji, wobec czego zmienił przyjętą w akcie oskarżenia kwalifikację prawną odnoszącą się do przestępstw popełnionych na szkodę funkcjonariuszy publicznych.

Sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec oskarżonej na okres próby wynoszący rok.

Sąd uznał także, że zarzucone Zbigniewowi U. przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego w osobie Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych, poprzez użycie wobec niej sformułowania powszechnie uznanego za obelżywe stanowiło wykroczenie w postaci nieobyczajnego wybryku, za co wymierzył mu 200 zł grzywny.

W ocenie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze zapadłe orzeczenie jest niesłuszne. Po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku, zostanie skierowana apelacja do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

źródło: jgora.po.gov.pl

Więcej prokuratorskich komunikatów prasowych w tagach prokuratura.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment