Wykład dr Anny Marii Adamus w Muzeum Tkactwa

Dnia 25 października 2018 roku w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa odbyło się spotkanie z dr Anną Marią Adamus z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Zaproszonych gości oraz uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przywitała dyrektor muzeum Pani Małgorzata Ogonowska.

Podczas spotkania dr Anna Maria Adamus wygłosiła bardzo ciekawy wykład pt. „Józef Piłsudski – twórca Niepodległej”, przedstawiając jego sylwetkę, dokonania oraz rolę w odzyskaniu niepodległości.

Spotkanie odbyło się z okazji 100-lecia odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości. Cykl wykładów w całej Polsce, pod nazwą „Akademia Niepodległości” organizuje Instytut Pamięci Narodowej.

Anna Maria Adamus to doktor nauk humanistycznych, edukatorka, dokumentalistka i historyk. Absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Laureatka „Fundacji Kerstenów” (2014 r.) oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżnionej dysertacji doktorskiej (2016 r.).Zobacz inne

Leave a Comment