Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Czadrowie

W dniu 12 kwietnia 2019 roku w miejscowości Czadrów odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. Czadrów był ostatnim sołectwem Gminy Kamienna Góra, w którym dokonano wyboru na okres obecnej kadencji Rady Gminy.

Dotychczasowa Sołtys Pani Anna Stochmal sprawowała tą funkcję nieprzerwanie przez okres 46 lat, co jest najprawdopodobniej najdłuższym okresem pełnienia funkcji Sołtysa w skali kraju. Po raz pierwszy funkcję Sołtysa miejscowości Czadów objęła w 1973 roku. Niestety zdrowie nie pozwoliło na dalsze kandydowanie. Podczas zebrania uroczyście pożegnano i podziękowano za pracę długoletniej Sołtys, która przez lata z zaangażowaniem pełniła swoją funkcję. Przypominamy, że Anna Stochmal od 2015 roku jest honorowym obywatelem gminy.

Na stanowisko nowego Sołtysa mieszkańcy zgłosili dwoje kandydatów:

1. Elżbieta Dźwigała
2. Tomasz Jancik

Stosunkiem głosów 28 do 10 Sołtysem miejscowości Czadrów została Pani Elżbieta Dźwigała.

Do Rady Sołeckiej wybrani zostali:

1. Elżbieta Dźwigała (Sołtys)
2. Grażyna Rak
3. Józef Rusnarczyk
4. Stanisław Paździor
5. Anna Stochmal

Zobacz inne

One Thought to “Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Czadrowie”

  1. […] Przypominamy, że Pani Anna Stochmal sprawowała tą funkcję nieprzerwanie przez okres 46 lat, co jest najprawdopodobniej najdłuższym okresem pełnienia funkcji Sołtysa w skali kraju. Po raz pierwszy funkcję Sołtysa miejscowości Czadów objęła w 1973 roku. Niestety zdrowie nie pozwoliło na dalsze kandydowanie podczas wyborów, które odbyły się 12 kwietnia br. […]

Leave a Comment