Wielki Piątek bez Drogi krzyżowej, Wielka Sobota bez święcenia pokarmów

W związku z trwającym stanem pandemii Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski wydał zarządzenie, w którym przekazał duchownym diecezjalnym i zakonnym posługującym na terenie Diecezji Legnickiej wskazania i zobowiązał do wiernego ich przestrzegania.

Wśród wskazań znalazły się m.in.:

  • Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej ulega przedłużeniu do odwołania.
  • W każdej Mszy świętej i w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie pięć osób, nie licząc osób sprawujących posługę.
  • Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do pięciu osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej.
  • Do odwołania zawieszone zostają wszelkiego rodzaju procesje: z Najświętszym Sakramentem, z relikwiami Świętych czy z obrazami.
  • W Niedzielę Palmową Msze święte należy celebrować z zastosowaniem trzeciej formy: zwykłe wejście. Można dokonać błogosławieństwa palm, jednak bez użycia pobłogosławionej wody.
  • W Wielki Piątek Męki Pańskiej, zgodnie z wcześniejszymi wskazaniami odwołane są w tym dniu wspólnotowe nabożeństwa Drogi krzyżowej.
  • W Wielką Sobotę nie należy organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny w parafiach. W tym roku ma ono mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym słowa błogosławieństwa wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła, wierząca osoba.
  • Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami.

Pełna treść zarządzenia dostępna tutaj.

Zobacz inne

Leave a Comment