Warsztaty dawnych zawodów w Chełmsku Śląskim

W dniu 15 września o godz. 14:00 na Rynku w Chełmsku Śląskim odbędą się Warsztaty dawnych zawodów.

Opis atrakcji:
Stanowisko Młyno-piekarnia – wytwarzanie mąki na żarnach, lepienie i wypiekanie na blasze podpłomyków.
Warsztat czerpania papieru – zajęcia w trakcie których uczestnicy imprezy nauczą się techniki wykonania papieru czerpanego, na pamiątkę każdy może zabrać własnoręcznie zrobioną kartkę.
Stanowisko wikliniarza – pokaz i warsztat wyrobu przedmiotów z wikliny, możliwość nauczenia się plecenia koszyka i zrobienia drobnego przedmiotu z wikliny na pamiątkę.
Warsztat garncarski i lepienia w glinie – przy użyciu koła garncarskiego warsztat wyrobu naczyń glinianych.
Warsztaty tkackie – wyrób materiału na krośnie pionowym, zajęcia tkackie z dziećmi na drewnianych ramkach, wyplatanie sznureczków.
Warsztat kowala – wykuwanie grotów, drobnych elementów z żelaza na palenisku przy użyciu 200 letniego miecha.
Plac walki na bezpieczne miecze – odgrodzone miejsce gdzie dzieci walczą na bezpieczne miecze.
Zamek do burzenia – makieta namalowanego zamku, do którego dzieci rzucają woreczkami i celują do specjalnie wyciętych ruchomych elementów.
Stanowisko strzelania z bezpiecznych kusz – strzelanie z bezpiecznych kusz dla dzieci do figurek wilków.
Stanowisko strzelania z łuku – tor łuczniczy, strzelanie z łuków historycznych i sportowych.
Polowanie na niedźwiedzia – rzut włócznią do makiety niedźwiedzia.
Stanowisko dla najmłodszych (zabawy sprawnościowe dla dzieci) – układanie budowli z wielkich klocków, karmienie smoka, wyścigi węży, rzut podkową.
Katapulta – strzelanie z bezpiecznej machiny do muru ułożonego z lekkich cegieł (styropian).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment