Uroczystości patriotyczno-obywatelskie w ZSZiO

Dnia 1 marca 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyły się uroczystości patriotyczno-obywatelskie pod hasłem Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych.

W wydarzeniu udział wzięła wicestarosta Małgorzta Krzyszkowska, regionalista Bogdan Adamus, który na ręce dyrektor Marioli Jaciuk przekazał drobny upominek pochodzący z prywatnych zasobów kpt. Józefa Sierocińskiego, uczniowie klas mundurowych, dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1, Przedszkola Publicznego nr 3, Przedszkola Prywatnego Stokrotka oraz Zespołu Szkół Specjalnych, wraz z wychowawcami.

Przypominamy, iż ZSZiO przyjął za patrona klas mundurowych postać kpt. Józefa Sierocińskiego – patriotę zasłużonego dla niepodległości Polski i mieszkańca Kamiennej Góry.

Wydarzenie było wspaniałą lekcją patriotyzmu skierowaną dla najmłodszych, kształtując ich pozytywne postawy i uczucia patriotyczne poprzez zabawę.

W lutym Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty II Armii Wojska Polskiego w Kamiennej Górze reprezentowany przez Panią Mariolę Jaciuk zawarł również porozumienie z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie, iż obejmie ona patronatem ZSZiO. Patronat zakłada m.in. korzystanie przez uczniów z zasobów intelektualnych Akademii Sztuki Wojennej, uczestnictwo w wykładach, warsztatach, seminariach i forach dyskusyjnych organizowanych przez akademię.Zobacz inne

Leave a Comment