Uroczyste otwarcie nowego Komisariatu Policji w Kowarach

W dniu 1 października 2019 roku o godzinie 12.00 odbyło się symboliczne otwarcie nowego Komisariatu Policji w Kowarach przy ul. Władysława Grabskiego 7. Budowa nowej siedziby kowarskich policjantów trwała 2 lata, a koszt budowy to ponad 6 mln. zł.

W uroczystości, która odbyła się przed nową siedzibą komisariatu uczestniczyli między innymi : posłowie i senatorowie RP, I Zastępca Komendanta Głównego Policji w Warszawie – nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Tomasz Trawiński z zastępcami, Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze – mł. insp. Bogumił Kotowski wraz z zastępcą, policjanci z KGP i KWP we Wrocławiu, kompania honorowa, starosta powiatu jeleniogórskiego wraz z zastępcą, przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego, burmistrz Kowar wraz z zastępcą i przewodniczącym Rady Miasta, Prokurator Okręgowy i Rejonowy w Jeleniej Górze, Komendanci zaprzyjaźnionych jednostek Policji, Zastępca Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, kadra kierownicza KMP w Jeleniej Górze,  cały stan osobowy Komisariatu Policji w Kowarach, proboszcz Parafii NMP w Kowarach oraz kapelani policji dolnośląskiej i jeleniogórskiej, a także przedstawiciele NSZZP Policjantów województwa dolnośląskiego. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

Podczas uroczystości I Zastępca Komendanta Głównego Policji –nadinsp. Dariusz Augustyniak wraz Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu – nadinsp. Tomaszem Trawińskim oraz starostą powiatu jeleniogórskiego Krzysztofem Wiśniewskim na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Kowarach –podinsp. Włodzimierza Chmiela symbolicznie przekazali klucz do nowej siedziby.

Dotychczasowa siedziba KP w Kowarach mieściła się przy ul. Sienkiewicza 7. W celu poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców Kowar, uczynienia komisariatu dla społeczeństwa oraz poprawy warunków pracy funkcjonariuszy Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu w uzgodnieniu z władzami samorządowymi Kowar rozpoczęła starania o budowę nowej siedziby.
Na podstawie porozumienia KWP we Wrocławiu i starosty powiatu jeleniogórskiego, 1 września 2009 roku przekazano Policji w trwały zarząd teren pod budowę nowego komisariatu. Urząd Miasta Kowary przekazał środki finansowe na wykonanie usługi, polegającej na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,  a Komenda Główna Policji w Warszawie potwierdziła przekazanie na budowę nowej siedziby środków finansowych  z programu Modernizacji Policji. Budowę nowego obiektu rozpoczęto we wrześniu 2017 roku i zakończono we wrześniu 2019 , a koszt to ponad 6 mln. złotych.  

Nowo wybudowana siedziba kowarskiej Policji spełnia wymogi do obsługi osób niepełnosprawnych. Brak jest barier architektonicznych. Wewnątrz budynku znajduje się pokój obsługi takich osób. Udogodnienia w pracy funkcjonariuszy to szatnie wraz z natryskami, pokoje socjalne wyposażone w odpowiednie meble i sprzęty m. in. lodówki, kuchenki mikrofalowe, czajniki elektryczne, szafki śniadaniowe. Dla interesantów zapewniono najwyższą jakość obsługi tj. poczekalnia z toaletą i dostępem do info kiosku oraz jednoosobowa obsługa dochodzeniowa.
Na terenie Komisariatu wyznaczone są parkingi dla interesantów z miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych, miejscami parkingowymi dla pracowników, garażami i wiatą dla pojazdów służbowych.

W nowej siedzibie podobnie jak w starej służba pełniona będzie całodobowo, wraz ze służbą dyżurną oraz pomieszczeniem przejściowym dla osób zatrzymanych.

Źródło: Policja Jeleniogórska

Więcej policyjnych komunikatów w tagach policja.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz