Uczcili 66. rocznicę śmierci kpt. Józefa Sierocińskiego

W dniu 2 stycznia 2021 roku przypada 66. rocznica śmierci kpt. Józefa Sierocińskiego. Na Cmentarzu Komunalnym w Kamiennej Górze odbyła się bardzo skromna uroczystość upamiętniająca patriotę zasłużonego dla niepodległości Polski i mieszkańca Kamiennej Góry. Z powodu pandemii i wprowadzonego zakazu organizowania imprez, nie można było zorganizować wydarzenia z udziałem większej ilości osób. Regionalista Bogdan Adamus wspólnie z wnukami złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Przy okazji rocznicy została przez regionalistę zaprezentowana publikacja z cyklu Bohaterowie Niepodległej opisująca postać Józefa Sierocińskiego, którą wydał Instytut Pamięci Narodowej. Regionalista Bogdan Adamus otrzymał z IPN około 250 sztuk publikacji, która zostanie przekazana wszystkim osobom angażującym się w upamiętnianie postaci kpt. Józefa Sierocińskiego. Obecnie trwają prace na książką o Sierocińskim  pt. “Armia Polska we Francji Dzieje Wojsk Gen. Hallera na Obczyźnie”.

Przypominamy, że Józef Sierociński urodził się 12 listopada 1891 roku w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku wyemigrował z rodziną do USA. Z chwilą rozpoczęcia w Europie w 1914 roku I wojny światowej, całe osobiste życie podporządkował służbie dla niepodległości Ojczyzny. W ciągu kilku lat z szeregowego członka Związku Sokołów Polskich stał się jednym z czołowych działaczy tej patriotycznej organizacji w USA.
Po ukończeniu w 1915 roku sokolich kursów wojskowych otrzymał awanse, najpierw na plutonowego, a następnie na starszegoplutonowego. W 1916 roku jako podnaczelnik Okręgu I objął funkcję naczelnika tego okręgu. W grudniu 1916 roku znalazł się w grupie 23 najzdolniejszych sokołów, których potajemnie przewieziono do Kanady celem odbycia w przyspieszonym trybie kilkumiesięcznego kursu wojskowego w angielskiej szkole oficerskiej przy uniwersytecie w Toronto. Zajęcia odbywały się od stycznia do maja 1917 roku. Józef Sierociński jako jeden z najlepszych absolwentów otrzymał awans bezpośrednio na stopień porucznika. Zmarł 2 stycznia 1955 roku. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Katowickiej w Kamiennej Górze.

W ubiegłym roku informowaliśmy o odnalezionych przez regionalistę Bogusława Adamusa nowych dokumentach dotyczących kpt. Józefa Sierocińskiego. Wśród nich znalazł się m.in. wniosek do odznaczenia, jeszcze wówczas porucznika Józefa Sierocińskiego Orderem Virtuti Militari. Dokument został przekazany przez Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie. Inne dokumenty opisują walkę kapitana w wojnie polsko-bolszewickiej pod Warszawą w roku 1920. Jest w nich podkreślona bohaterska postawa, wówczas adiutanta gen. Józefa Hallera. Znalazł się również napisany własnoręcznie życiorys i podpisy generałów aprobujące wyróżnienie porucznika.

Postać kpt. Józefa Sierocińskiego jest coraz bardziej znana lokalnej społeczności. Przypominamy, że w roku 2008, podczas Święta Niepodległości, na Cmentarzu Komunalnym w Kamiennej Górze odbyło się uroczyste odsłonięcie nowego pomnika na grobie kapitana. W roku 2015 miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku, w którym żył i zmarł kpt. Józef Sierociński. W roku 2018 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty II Armii Wojska Polskiego w Kamiennej Górze przyjął za patrona klas mundurowych postać kpt. Józefa Sierocińskiego. W roku 2020 została wydana przez IPN publikacja z cyklu Bohaterowie Niepodległej opisująca postać Józefa Sierocińskiego.

Więcej informacji o lokalnym bohaterze, którego można zaliczyć do panteonu polskich bohaterów narodowych, zamieszczamy w tagach sierociński.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment