Trzy podmioty zainteresowane remontem Domu Loży

Trzy podmioty zainteresowane remontem więźby dachowej i wymianą pokrycia na Domu Loży w Kamiennej Górze. Najtańsza oferta opiewa na kwotę 779 tys. zł. Informacja po otwarciu ofert dostępna tutaj.

Przypominamy, że radni gminy Kamienna Góra zabezpieczyli wkład własny do zadania inwestycyjnego dotyczącego remontu więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia na budynku byłej resursy kupieckiej z 1799 roku, która mieści się przy ul. Okrzei 14 w Kamiennej Górze (tzw. Dom Loży). Zaplanowana na ten rok inwestycja została wsparta kwotą 370 tys. zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach rozstrzygniętego naboru wniosków z programu “Ochrona zabytków, o czym informowaliśmy w lutym br.

Otrzymane środki, uzupełnione wkładem własnym z budżetu gminy, pozwolą sfinansować najpilniejsze prace związane z ratowaniem obiektu, który jest wpisany do rejestru zabytków i od października 2018 roku, w wyniku nabycia spadku po nieżyjącym właścicielu, stał się własnością gminy Kamienna Góra.

Share

Zobacz również

Leave a Reply