Tablice informacyjne

Wczoraj dnia 24.10.2014 roku na wjazdach do Czadrowa od strony Kamiennej Góry i Krzeszowa zostały zamontowane tablice informacyjne z herbem naszego sołectwa. Herb to najważniejszy atrybut służący identyfikacji naszej lokalnej społeczności a jego wizerunek znacząco wpływa na atrakcyjność wizualną Czadrowa.

Po uruchomieniu oświetlenia głównej drogi czy postawieniu słupów z numerami posesji udało się zakończyć również długo oczekiwany remont głównej jezdni.
Kolejnym krokiem powinna być rozbudowa infrastruktury drogowej. Z powodu dużego natężenia ruchu drogowego na odcinku sołectwa Czadrów, pilną i wymaganą inwestycją jest budowa chodnika. Ponieważ droga biegnąca przez Czadrów jest drogą powiatową za tą inwestycję odpowiedzialne jest Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze.

Już w listopadzie wybory samorządowe i wymiana władzy na nową. Przypominamy obecnym kandydatom do Rady Powiatu, że największą atrakcją turystyczną w regionie jest Krzeszów i Bazylika NMP. To tam udaje się najwięcej turystów a prawie wszyscy przejeżdżają przez Czadrów. To sołectwo Czadrów jest integralną częścią najważniejszej wizytówki naszego regionu.

Należy zapewnić w Czadrowie bezpieczną i wygodną komunikację pieszym a następnie wymienić przystanki na nowoczesne i pomalować linie na wyremontowanej jezdni.

Pamiętaj kandydacie !!! Jeżeli uzyskasz mandat radnego powiatu lub stanowisko starosty zrób wszystko aby za infrastrukturę drogową w Czadrowie nie trzeba było się wstydzić!

Share

Zobacz również

Leave a Comment