Świąteczny obiad

Jednym z odłamów chrześcijaństwa jest Pentekostalizm czyli ruch zielonoświątkowy. Kościół Zielonoświątkowy, który jest zakorzeniony w ewangelikalnym protestantyzmie również obchodzi święto Wielkiej Nocy.
Dziś w Kościele Zielonoświątkowym w Kamiennej Górze odbył się coroczny świąteczny obiad. Wspominamy o tym ponieważ do siedziby zboru co rok zapraszani są ludzie samotni, ubodzy, bezdomni i uzależnieni. Dzięki ofiarności darczyńców z kościoła i spoza, wszyscy mogą najeść się do syta a wielu z nich otrzyma również dodatkowe paczki żywnościowe.

Kościół Zielonoświątkowy w Kamiennej Górze prowadzi również punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i w trudnej sytuacji życiowej. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 606 564 730.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment