Środki ochrony osobistej dla dolnośląskich DPS-ów

Dolnośląski Urząd Wojewódzki poinformował,  że do wszystkich Domów Pomocy Społecznej na terenie województwa dolnośląskiego trafiły środki ochrony osobistej. Działania podjęte przez MRPiPS oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony pracowników przed możliwym zakażeniem.

Wsparcie otrzymały Domy Pomocy Społecznej w: Szarocinie, Bolesławcu, Bielawie, Głogowie, Wronińcu, Jaworze, Jeleniej Górze, Miłkowie, Janowicach Wielkich, Szklarskiej Porębie, Sosnówce, Kowarach, Nowej Rudzie, Podzamku, Ludkowicach, Jugowie, Bystrzycy Kłodzkiej, Ścinawie Dolnej, Legnicy, Brenniku, Lubinie, Mirsku, Nielestnie, Krośnicach, Miliczu, Oleśnicy, Dobroszycach,  Oławie, Malczycach, Jaskulinie, Świebodzicach, Obornikach Śląskich, Wałbrzychu, Wrocławiu, Katach Wrocławskich, Bardzie Śląskim, Ziębicach, Ząbkowicach Śląskich,  Henrykowie, Zgorzelcu oraz Opolnie Zdroju.

Dzięki rządowym transportom skierowanym na Dolny Śląsk w porozumieniu z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim rozdysponowano pomiędzy Domy Pomocy Społecznej prawie 32 tysiące maseczek, ponad 40 tysięcy rękawiczek ochronnych oraz 1825 litrów płynu do dezynfekcji.

Dodatkowo, z inicjatywy MRPiPS Fundacja KGHM Polska Miedź w Lubinie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazała w postaci darowizny dla domów pomocy społecznej 1580 litrów środka dezynfekującego.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment