Spotkanie policjantów w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Bukówce

Policjanci Komendy Powiatowej Policji z Kamiennej Góry wraz z dzielnicowym rejonu z Komisariatu Policji z Lubawki 14 grudnia br. przeprowadzili spotkanie dla seniorów w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Bukówce. Przygotowane zajęcia miały na celu uwrażliwienie na różnego rodzaju niebezpieczeństwa czyhające na starsze osoby.

Podczas spotkania przedstawiono Dzielnicowego Rejonu VI oraz zakres miejscowy jego działania. W dalszej kolejności omawiano temat zaktywizowania do sąsiedzkiej współpracy w zakresie bezpieczeństwa swojego i innych w ramach tzw. „sąsiedzkiej czujności”, pobudzenia zainteresowania mieszkańców wspólnymi sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa i odpowiedzialności, pogłębienia wiedzy na temat sposobów ochrony osobistej i mienia, metod zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

Na spotkaniu policjanci omówili metody działania przestępców – oszustów oraz przekazali wskazówki co do dalszego postępowania w przypadku zaistniałej sytuacji. Policjantka informowała w jaki sposób zachować się w przypadku pojawienia się nieznanych gości w mieszkaniu i dalszego ich postępowania. Ponadto policjanci omawiali sposoby korzystania z kart bankomatowych, zachowania się w przypadku jej utraty bądź kradzieży oraz sposobów przetrzymywania znacznej ilości gotówki.

Działania takiego typu mają na celu ograniczanie negatywnych zjawisk w postaci kradzieży, oszustw czy innych przestępstw i wykroczeń popełnianych na wyżej wymienionej grupie społecznej poprzez propagowanie bezpiecznych zachowań i przestrzeganie przed oszustami.

Omówiono również funkcjonującą na terenie powiatu kamiennogórskiego „Krajową Mapę Zagrożeń”, „Moja Komenda” oraz zasady ich funkcjonowania i wykorzystania. Na zakończenie uczestnikom spotkania rozdano ulotki „Bądź ostrożny wobec osób obcych”.

Źródło:
kamienna-gora.policja.gov.pl
asp.szt. Grzegorz Szewczyk

Więcej policyjnych komunikatów prasowych w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment