Renowacja Nepomucena – ulotka

Informujemy, iż powstała ulotka informacyjna o rozmiarze DL w ilości 1000 sztuk informująca o zrealizowaniu przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska projektu, w ramach którego dokonano renowacji figury św. Jana Nepomucena w sołectwie Czadrów.

Cały proces renowacji rozpoczął się 4 maja 2017 roku od podpisanej umowy o realizację zadania publicznego między Stowarzyszeniem Brama Czadrowska i Gminą Kamienna Góra, która przekazała na wykonanie zadania środki finansowe.

Stowarzyszenie Brama Czadrowska wykonało zadanie zgodnie z przedstawioną ofertą i w ustalonym terminie realizacji, który mija 31 października 2017 roku.

Już niebawem zostaną wykonane dodatkowe prace (poza umową) pozwalające zagospodarować teren wokół pomnika.
Zaplanowano wykonanie czterech ozdobnych słupków z piaskowca połączonych łańcuchem. Usypanie nawierzchni wokół pomnika grysem. Ułożenie rury i zasypanie rowu. Rozważany jest również montaż ławeczki przed pomnikiem i jego oświetlenie wykorzystując pobliską lampę uliczną.

Cały proces renowacji jest prezentowany na naszym portalu w tagach nepomucen i na specjalnie utworzonej stronie internetowej pod adresem czadrowskinepomuk.wordpress.com.

Podgląd ulotkiShare

Zobacz inne

Leave a Comment