Relikwiarz św. Walentego wyeksponowany w bazylice

Tradycyjnie w niedzielę 14 lutego zakochani będą mogli odwiedzić relikwiarz Świętego Walentego. Wystawiony on będzie w krzeszowskiej bazylice.

Na co dzień relikwie świętego znajdują się w ołtarzu św. Jadwigi Śląskiej w krzeszowskim Mauzoleum Piastów Śląskich. Św. Walenty, biskup i męczennik (III w.) orędownik podczas ciężkich chorób (szczególnie psychicznych i epilepsji) oraz patron zakochanych. W ikonografii przedstawiany jest jako kapłan w ornacie, z kielichem w lewej ręce, a z mieczem w prawej, także w stroju biskupa uzdrawiającego chłopca z padaczki.

Pozyskanie przez opata Petrusa II Keylicha relikwii św. Walentego, które znajdują się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, nie było działaniem planowym. Razem ze św. Walentym przywieziono również relikwie św. Fortunata. Dokument potwierdzający ich autentyczność datowany jest na 4 lipca 1685 rok. Odręczny dopisek na jego odwrocie poświadcza jego przywiezienie na Śląsk, a dnia 8 listopada 1790 roku autentyczność relikwii potwierdził ówczesny sufragan wrocławski Anton Ferdinand von Rothkirch und Panten. Ze względu również na lakowe pieczęcie opata Petrusa, można stwierdzić, że to właśnie w 1790 roku relikwie św. Walentego zostały umieszczone w kaplicy św. Jadwigi w krzeszowskim Mauzoleum Piastów.

Share

Zobacz również

Leave a Reply