Przez Piekielną Dolinę na Zamek Chojnik

W piątek, 7 października 2022 roku uczniowie klas Va oraz Vc Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się do Sobieszowa na pieszą wycieczkę krajoznawczo-przyrodniczą w ramach „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra” organizowanych przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Swój górski spacer młodzi kamiennogórzanie rozpoczęli szlakami turystycznymi Karkonoskiego Parku Narodowego. Po wejściu na pierwszy dziedziniec wysłuchaniu historii Zamku Chojnik i legendy o Kunegundzie. Następnie udali się na szczyt zamkowej wieży, z której mogli podziwiać m.in. piękną panoramę Karkonoszy oraz Kotliny Jeleniogórskiej.
Po zwiedzeniu zamku udali się w kierunku Sobieszowa, poznając walory przyrody ożywionej i nieożywionej.

W trakcie trwania wycieczki wszyscy kontynuujący zdobywanie odznak turystyczno-krajoznawczych zaliczyli również po 6 pkt do Górskiej Odznaki Turystycznej oraz po 10 pkt do odznaki Turysta Przyrodnik.

Opiekunami młodych kamiennogórskich wędrowców byli: Elżbieta Fijał i Magdalena Chałupa – wychowawczynie klas, Roksana Kaliszewska – nauczyciel, Magdalena Dudek-Długosz – rodzic, a młodych adeptów turystyki górskiej poprowadził Jerzy Rubach – Przodownik Turystyki Górskiej i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment