Przetwarzania odpadów nie będzie

Sprawa dotycząca drażliwego tematu budowy składowiska, na którym miały zostać przetwarzane tony odpadów zakończona po myśli mieszkańców.

Dnia 6 maja 2016 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury w Kamiennej Górze odbyła się rozprawa administracyjna na temat „Instalacji do produkcji gruntu antropogenicznego i kompozytu mineralno – organicznego”, na której swoje zastrzeżenia przedstawili mieszkańcy naszego regionu.

Inwestor z uwagi na niezadowolenie mieszkańców, przedstawicieli firm i urzędów, wyrażone podczas rozprawy administracyjnej, zrezygnował z uruchomienia mobilnej instalacji. Mieszkańcy obawiali się nie tylko odoru, ale przede wszystkim negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment