Przerwana Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

XXII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra została przerwana. Przewodniczący Janusz Jarosz ogłosił przerwę do 7 maja br. godz. 10:00. Radnym z porządku obrad pozostało jedynie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy dworca kolejowego w Kamiennej Górze.

Przypominamy, że PKP przygotowuje się do drugiej edycji ogólnopolskiego programu remontu dworców. Obecnie jest realizowana pierwsza edycja na lata 2016-2023. W kolejnej edycji programu w całej Polsce zostanie zmodernizowanych lub powstanie od podstaw 150 obiektów. Wśród tych obiektów znajdują się te, które posiadają walory zabytkowe i są objęte ochroną konserwatorską.
Kamiennogórski dworzec został już ujęty w programie remontu dworców na lata 2023-2027. W tym przypadku PKP S.A. we własnym zakresie dokona generalnego remontu tego zabytkowego budynku, jednak miasto miałoby zobowiązanie dzierżawy obiektu przez okres 5 lat.

Kamiennogórscy radni obradują dziś w nadzwyczajnym trybie. Po raz pierwszy w historii miasta radni spotykali się na sesji on-line przed ekranami komputerów.
W Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza w bezpiecznej odległości od siebie zasiedli jedynie członkowie prezydium rady miasta: przewodniczący Janusz Jarosz oraz wiceprzewodniczący Violetta Majak i Jerzy Basta.

Share

Zobacz również

Leave a Reply