Przebudowa ul. Papieża Jana Pawła II opóźniona

Prace przebudowy ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze potrwają dłużej, niż zakładano. Koniec prac przebudowy był zakładany na 31 maja br., ale już wiadomo, że termin ten nie zostanie dotrzymany. Wykonawca wystąpił o aneks do umowy przedłużający termin odbioru do końca sierpnia br.

– Wykonawca złożył wniosek do miasta o przedłużenie prac do końca sierpnia br. Motywuje go złymi warunkami atmosferycznymi. Przez cały kwiecień nie mógł realizować prac. Miasto rozpatruje ten wniosek – mówi rzecznik prasowy urzędu Rafał Święcki.

Przypominamy, że wykonawca pracuje na zamkniętym dla ruchu odcinku od Ronda Niepodległości do ul. Jeleniogórskiej. W sumie przebudowywany jest ponad 400-metrowy odcinek ul. Papieża Jana Pawła II. Ulica zostanie poszerzona w rejonie skrzyżowania z ul. Jeleniogórską. Kierowcom będzie łatwiej ustawić się przed sygnalizacją świetlną, ponieważ strefa skrzyżowania wydłuży się o około 25 metrów. Wartość całego projektu została oszacowana na ok. 3 mln złotych.

Share

Zobacz również

Leave a Reply