Poznawali kamiennogórskie pomniki przyrody

W poniedziałek, 9 maja 2022 roku uczniowie klas Ia oraz IIIb Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w pieszej wycieczce przyrodniczej przeprowadzonej w ramach „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Pierwszoklasiści wraz z trzecioklasistami wybrali się na krótki spacer, którego celem było poznanie pomników przyrody rosnących w najbliższej okolicy ich szkoły. Spacerując ul. Józefa Lompy, dodarli do mostu na rzece Bóbr, a następnie do pierwszego na trasie wycieczki okazałego dębu szypułkowego przy ul. Stanisława Staszica 39, który objęty został prawną formą ochrony przyrody, jako pomnik przyrody w 1994 roku. Na nim zobaczyli zieloną tabliczkę informacyjną z godłem Polski i napisem „Pomnik przyrody prawem chroniony”.

Po wykonaniu wspólnej fotografii ich wzrok przykuły liczne drzewa rosnące przy rzece Bóbr. Był to drugi widziany przez nich pomnik przyrody tworzony przez 19-ście drzew szpaler dębów szypułkowych z widocznymi na nich zielonymi tabliczkami, objęty prawną ochroną przyrody w 1994 roku. Przy ul. Papieża Jana Pawła II, na lewym brzegu rzeki Bóbr, ujrzeli ostatni na ich trasie pomnik przyrody – klon srebrzysty ustanowiony w 1992 roku.

Podczas przyrodniczego spaceru najmłodsi Tropiciele Przyrody poznali trzy z sześciu pomników przyrody (pięć z nich tworzą dęby szypułkowe oraz jeden klon srebrzysty), które zostały objęte prawną formą ochrony przyrody ożywionej.

W trakcie wycieczki przyrodniczej wszyscy uczestnicy spełnili regulaminowy warunek poznania trzech pomników przyrody oraz ich oznaczenie – zieloną tabliczką.

Opiekunami młodych Tropicieli Przyrody byli Małgorzata Chodasewicz i Dorota Chudek – wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment