Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze mł. insp. Adama Jacka Pilcha

W Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze odbyła się dziś (poniedziałek, 18 marca) uroczysta zbiórka, poświęcona Komendantowi Powiatowemu Policji w Kamiennej Górze młodszemu inspektorowi Adamowi Jackowi Pilchowi, który żegna się z kamiennogórską jednostką. Z dniem 19 marca 2024 roku Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu powierzył, młodszemu inspektorowi Adamowi Jackowi Pilchowi, pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze.

Pożegnanie rozpoczęto się od złożenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Kamiennej Górze, meldunku przez dowódcę uroczystości komisarza Rafała Przychockiego o rozpoczęciu uroczystej zbiórki. Następnie zgodnie z ceremoniałem policyjnym nastąpiło odczytanie rozkazu personalnego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinspektora Pawła Półtorzyckiego, po czym młodszy inspektor Adam Jacek Pilch pożegnał się ze sztandarem kamiennogórskiej jednostki.

Następnie przyszedł czas na przemówienie ustępującego komendanta, w którym podziękował funkcjonariuszom oraz pracownikom policji za współpracę i wiele zrealizowanych pomysłów. Zwrócił uwagę na świetną atmosferę w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze oraz ludzi, którzy ją tworzą. Życzył sukcesów podinspektorowi Mariuszowi Rusieckiemu, który w następnym dniu obejmuje kierownictwo w kamiennogórskiej jednostce.

Nie zabrakło również życzeń i podziękowań od posłanki na Sejm RP Iwony Krawczyk oraz samorządowców, którzy uświetnili swoją obecnością uroczystość.

Policjanci oraz pracownicy cywilni podziękowali młodszemu inspektorowi Adamowi Jackowi Pilchowi za zaangażowanie i profesjonalne kierowanie kamiennogórską jednostką policji. Życzyli również samych sukcesów w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze.

Źródło: KPP Kamienna Góra.
Więcej komunikatów w kategorii Policja.

Share

Zobacz inne