Poprawa bazy sportowej

Dnia 4 czerwca 2018 roku odbyło się wręczenie dotacji klubom sportowym i stowarzyszeniom, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu na Poprawę bazy sportowej. Wyniki otwartego konkursu, jakie ogłosił Zarząd Województwa Dolnośląskiego, prezentowaliśmy wcześniej. Przypominamy, iż dofinansowanie w ramach konkursu otrzymały m.in. kluby z naszego regionu:

Klub sportowy Relax Kamienna Góra otrzymał dotację w wysokości 18 000 zł na remont sali do treningów siłowych i zakup nowego wyposażenia sportowego.

Klub sportowy Orzeł Lubawka otrzymał dotację w wysokości 22 000 zł na poprawę bazy sportowej klubu.

Klub sportowy Czarni Przedwojów otrzymał dotację w wysokości 13 000 zł na poprawę bazy sportowej klubu.

Klub sportowy Włókniarz Chełmsko Śląskie otrzymał dotację w wysokości 30 000 zł na oświetlenie i modernizację płyty boiska sportowego.

Otwarty konkurs ofert, realizowany po raz drugi po przerwie, podczas której nie był ujęty w zadaniach Wydziału, ponownie pokazał, jak wiele dolnośląskich obiektów sportowych wymaga remontów i unowocześnienia.

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Zgłoszono 89 ofert z zakresu modernizacji bazy sportowej, kwota wnioskowanych dotacji wyniosła niemal 3 mln złotych (2 898 052,98 zł). W budżecie województwa zabezpieczono kwotę 1 mln złotych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotację otrzymało 37 stowarzyszeń i klubów sportowych. Na realizację zgłoszonych projektów Samorząd Województwa Dolnośląskiego przyznał w sumie kwotę 988 000,00 zł.

Przeprowadzenie remontów pozwoli na realną poprawę warunków treningowych oraz rozgrywania zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży. Wiele obiektów, które otrzymały dofinansowanie na modernizację czy remont znajduje się w niewielkich miejscowościach. Dotacje otrzymały stowarzyszenia z 30 miast i wsi z 16 powiatów Dolnego Śląska. Zrealizowane prace poprawią bezpieczeństwo i komfort zarówno organizacji zawodów sportowych, ale przede wszystkim stworzą lepsze warunki treningowe, a tym samym pozwolą na bardziej wyrównany dostęp do sportu dzieci i młodzieży z różnych środowisk.

Prace, które zostaną dofinansowane w ramach tegorocznego konkursu to m.in. wymiana trybun, modernizacja szatni, renowacja boisk i parkietów oraz doposażenie bazy w sprzęt sportowy, ale także tak specjalistyczne prace jak remont elektrycznego systemu sterowania wyrzutniami do rzutków na strzelnicy sportowej (klubu WKS Śląsk) czy modernizacja crossowej trasy treningowej dla jeźdźców (klubu LKS „Stragona” Strzegom).Share

Zobacz inne

Leave a Comment