Polsko – czeskie patrole na drogach powiatu kamiennogórskiego

Polsko – czeskie patrole widoczne na drogach Polski oraz Czech to efekt ciągłej współpracy przygranicznych jednostek policji w Trutnovie i Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Policjanci Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w dniu 30 stycznia br. pełnili służbę na drogach powiatu kamiennogórskiego z policjantami z Ruchu Drogowego z Komendy w Trutnovie. Wszystkie te działania ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa na drogach w rejonie przygranicznym.

Rozszerzanie współpracy o wspólne patrole przyczynia się w szczególności do bezpieczeństwa wzmożonego ruchu osób, przemieszczających się do naszych południowych sąsiadów okresie zimowym a w szczególności w trakcie trwających ferii zimowych np. na narty. Przeprowadzane pomiędzy przygranicznymi jednostkami policji wspólne szkolenia a w szczególności ćwiczenia pościgu granicznego były sprawdzeniem szybkości wymiany informacji między jednostkami Policji obu państw przyczyniające się do skutecznych zatrzymań sprawców przestępstw. Współpraca ma charakter rozwojowy. Kamiennogórska jednostka Policji uczestniczy również w projekcie Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 pn. „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizując jego przedsięwzięcia. Wspólne patrole i współpraca pomiędzy policją polską a czeską dotyczą przede wszystkim wzajemnego przekazywania informacji o przestępczości, które są pomocne w poszukiwaniu osób, odzyskiwaniu utraconych przedmiotów bądź w pościgach transgranicznych jakie miały miejsce w przeszłości na terenie naszego powiatu.

Ponadto w dniu 30 stycznia br. na terenie powiatu kamiennogórskiego policjanci Referatu Ruchu Drogowego prowadzili działania pt. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Akcja organizowana jest cyklicznie i ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego a w szczególności pieszych. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze ruchu drogowego wraz z policjantami z Czech którzy, podczas akcji szczególną uwagę zwracali na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz stanowczo reagowali na kierujących, którzy nie przestrzegali przepisów ruchu drogowego wobec pieszych.

Źródło:
Policja Kamienna Góra
asp.szt. Grzegorz Szewczyk

Więcej policyjnych komunikatów prasowych w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment