Podzielono fundusz sołecki

Dnia 25 września 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Czadrowie odbyło się zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2019.

Obecni na zebraniu mieszkańcy, zgodnie z przysługującym im prawem, przy burzliwej dyskusji zdecydowali o podziale funduszu na:

– promocja sołectwa / udział w imprezach organizowanych przez Gminę Kamienna Góra
– dolata do odśnieżania i wykaszania
– projekt siłowni zewnętrznej na boisku sportowym
– zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe
– koszenie placu zabaw przy osiedlu i boiska sportowego
– zakup roślin na klomby przy przystankach
– doposażenie placu zabaw

W tym roku mieszkańcy miejscowości Czadrów w swoim budżecie mieli do dyspozycji kwotę 41 000 zł.Share

Zobacz inne

Leave a Comment