Podziękowanie – Kandydat do sejmiku Henryk Kubieniec

Serdecznie dziękuję za zaufanie którym Państwo mnie obdarzyliście, oddając na mnie głosy w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tych wyborach i skorzystali z demokratycznego prawa tworzenia nowej rzeczywistości. Gratuluję wybranym w wyborach samorządowych. Życzę im skutecznych działań i trafnych decyzji dla dobra społeczności lokalnych.

Z wyrazami szacunku
Henryk KubieniecShare

Zobacz inne

Leave a Comment