Podsumowali projekt Eko-Postojownia

W dniu 29 września br. odbyło się oficjalne podsumowanie projektu pn. Eko-Postojownia. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych przedszkolaki z wielką chęcią przyjechały na swoich rowerkach. Przypominamy, że w ramach projektu przy Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Krzeszowie powstało miejsce przyjazne dla rowerzystów. Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich, przy współpracy rady sołeckiej Krzeszowa i CBK, a jego celem była m.in. poprawa estetyki terenu i atrakcyjności turystycznej sołectwa Krzeszów.

W ramach projektu utwardzono plac, dokonano nasadzeń roślin (340 miododajnych bylin i 120 cebul tulipanów), zamontowano stojaki na rowery i ławki, o czym informowaliśmy tutaj.

Zadanie zostało sfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na działania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Zobacz inne

Leave a Comment