Pieta odzyskała swój dawny blask

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakończono renowację zabytkowej Piety będącej częścią oryginalnego wyposażenia dawnego Kościoła Klasztornego pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Krzeszowie.

Gotycka Pieta datowana na XV wiek znajdowała się w kaplicy pw. Krzyża Świętego, jest ona traktowana jako jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków ruchomych będących pozostałością Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie. Realizowane prace pozwoliły przywrócić dawną świetność Piecie poprzez jej oczyszczenie, zabezpieczenie pęknięć i przywrócenie blasku dawnej polichromii. Rzeźba trafiła do stałej ekspozycji muzealnej i zostanie udostępniona naszym odwiedzającym.
Renowacja zrealizowana została dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu wspierania działań muzealnych.

Wideo: Krzeszów – Europejska Perła Baroku

Share

Zobacz inne

Leave a Comment