Piesi i rowerzyści pod czujnym okiem kamiennogórskiej drogówki

Policjanci Referatu Ruchu Drogowego z Kamiennej Góry prowadzą dziś (czwartek, 3 listopada) wzmożone działania związane z nieprawidłowym zachowaniem pieszych i rowerzystów. Ta grupa należy do niechronionych użytkowników dróg, ponieważ w zasadzie nic ich nie chroni przed obrażeniami podczas zdarzenia drogowego.

Niestety, nie każdy pieszy czy rowerzysta zna podstawowe przepisy ruchu drogowego. Funkcjonariusze kamiennogórskiej jednostki zwracają dzisiaj szczególną uwagę na uświadomienie tym użytkownikom dróg, jakich obowiązków powinni przestrzegać.

Rowerzysto, jesteś obowiązany do korzystania z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się poruszasz lub zamierzasz skręcić.
Korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, musisz zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Zabroniona jest jazda wzdłuż przejścia dla pieszych – przed nim należy zejść z roweru i go przeprowadzić.
Istnieje kilka wyjątków, kiedy jako rowerzysta, możesz korzystać z drogi dla pieszych:
-opiekujesz się osobą do lat 10, która kieruje rowerem;
-szerokość chodnika wzdłuż drogi ma co najmniej 2 metry i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów – ten przepis dotyczy chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów odbywa się z prędkością większą niż 50 km/h.
-warunki pogodowe zagrażają Twojemu bezpieczeństwu na jezdni np. śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła itp.

Pamiętaj jednak, że w momencie, kiedy korzystasz z chodnika lub drogi dla pieszych, musisz jechać z prędkością zbliżoną do pieszego, zachować szczególną ostrożność oraz ustępować pierwszeństwa pieszemu i nie utrudniać mu ruchu.

Kategorycznie zabronione jest:
-jeżdżenie po jezdni obok innego uczestnika ruchu, chyba że nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom lub w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego;
-jeżdżenie bez trzymania się co najmniej jedną ręką kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
-czepiania się pojazdów.

Pieszy pamiętaj, że:
-powinieneś korzystać z drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerów. Jeżeli nie ma takiej, to idziesz poboczem. Dopiero, jeżeli nie można z niego czasowo skorzystać lub go nie ma, możesz poruszać się jezdnią, ale na jezdni poruszasz się jej lewą stroną – widzisz pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka i masz szansę zareagować.

Masz obowiązek iść jak najbliżej krawędzi jezdni i ustępować miejsca nadjeżdżającym pojazdom.
Jeżeli poruszacie się w kilka osób na jezdni – idziecie jeden za drugim.

Tylko i wyłącznie na drodze o małym natężeniu ruchu i dobrej widoczności dwie osoby mogą poruszać się obok siebie, ale mają obowiązek przestrzegać wyżej wymienionych zasad.

Kiedy pieszy korzysta z drogi dla rowerów?
Jedynie, kiedy nie ma drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerów, pobocza lub kiedy nie można z nich skorzystać.

Pamiętaj, że na drodze dla rowerów, to Ty jesteś gościem i masz obowiązek ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. Nie musisz ustępować miejsca, jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną.

Oczywiście po raz kolejny przypominamy, że pieszy po zmierzchu poza terenem zabudowanym ma obowiązek używać elementów odblaskowych. Dla własnego bezpieczeństwa używajmy ich w każdym nieoświetlonym miejscu.

Ze względu na nieprawidłowe zachowania pieszych przypominamy, czego nie wolno:
1) wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów
-bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych
-spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi
2) przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu o ograniczonej widoczności drogi
3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko
4) przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów
5) chodzenia po torowisku
6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto
7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują
8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku, drogi dla rowerów lub przejściu dla pieszych.

Źródło: KPP Kamienna Góra, st. sierż. Katarzyna Trzepak-Balicka.

Więcej komunikatów w kategorii Policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment