Pierwsza szychta kamiennogórskich gwarków

W czwartek, 20 października 2022 roku uczniowie las IIIa i IIIc Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się na zajęcia edukacyjne do Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu. Trzecioklasiści aktywnie kontynuują uczestnictwo w „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, organizowanych przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

W trakcie zajęć edukacyjnych „Szycha Fuksów – pierwsza zmiana młodych górników” poznawali etapy przygotowań górnika do pracy (przebieranie się, kompletowanie ekwipunku, zjazd pod ziemię), zwiedzając ekspozycję muzealną, a w sztolni ćwiczebnej mogli wcielić się w rolę prawdziwego górnika, wykonując lekkie górnicze prace. Chętnie rozwiązywali też liczne zagadki i rebusy górnicze.

Podczas warsztatów poznawali techniki zdobnicze, używane w tworzeniu ceramiki użytkowej i unikatowej oraz projektowali, a następnie samodzielnie zdobili farbami na zimno porcelanowe kubki, własnoręcznie tworząc unikatowe pamiątki.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Barbara Hnisdiłów i Janina Żuchewicz – wychowawczynie klas, Dorota Dorada i Jolanta Górecka – rodzice oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Honorowy Członek PTSM.

Share

Zobacz również

Leave a Comment