Piękna Wieś Dolnośląska 2016

Dnia 8 października 2016 roku w Chełmsku Śląskim odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu “Piękna Wieś Dolnośląska 2016”.

Obchody rozpoczęły się o godzinie 12:00 Mszą Świętą w kościele pw. Świętej Rodziny. Po mszy mieszkańcy uczestniczyli w spacerze przez Chełmsko Śląskie m.in. do domów “12 apostołów”, w których żyli i pracowali śląscy tkacze. Następnie odbyło się wręczenie nagród i wspólna zabawa.

Przypominamy, iż jednym z laureatów tegorocznej edycji konkursu “Piękna Wieś Dolnośląska” została wieś Chełmsko Śląskie, sołectwo Gminy Lubawka, zajmując pierwsze miejsce.

Konkurs “Piękna Wieś Dolnośląska” był zorganizowany przez Urząd Marszałkowski już po raz ósmy. Jest to jeden z elementów wsparcia jakie Urząd przygotował dla sołectw i gmin uczestniczących w Odnowie Wsi Dolnośląskiej.

Celem Konkursu było wyłonienie oraz wypromowanie najlepszych, najbardziej kreatywnych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich.

Do tegorocznej edycji konkursu, zgłoszono ogółem 25 wsi z 18 gmin.

Chełmsko Śląskie, gm. Lubawka to wieś tkacka. Głównym zasobem wsi i atrakcją jest 12 Apostołów, czyli niepowtarzalny zestaw drewnianych domów – do chwili obecnej zachowało się ich 11. Obecnie mieści się tam Izba Tkacka. Można zapoznać się w niej z działaniem krosna, czy kołowrotka, eksponowane są tu też inne narzędzia związane z tkactwem. We wsi bardzo prężnie działa Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”. To dzięki jego działalności udało się pozyskać środki finansowe na realizację wielu projektów wpływających bezpośrednio na poprawę życia mieszkańców, integracje międzypokoleniową ale przede wszystkim na kultywowanie tradycji wsi. Na uwagę zasługuje także modelowa niemal współpraca Stowarzyszenia z LGD Kwiat Lnu, a także gminą co bardzo pozytywnie wpływa na jej rozwój i promocję tego niezwykłego miejsca. W ramach działań prospołecznych i oddolnych inicjatyw promujących wieś organizowane są m.in.: Festyny rodzinne i wydarzenia artystyczne o charakterze lokalnym i regionalnym, Jarmark Tkaczy Śląskich, Lendog. Uroczystości organizowane w otoczeniu unikatowych zabytków tj. Domki Tkaczy Śląskich, przyciągają do miejscowości turystów i sympatyków aktywnego spędzania wolnego czasu. Dzięki aktywności liderów wiejskich z powodzeniem realizowane są projekty wykorzystujące środki zewnętrzne (m.in. PAFW, PROW, Urząd Marszałkowski woj. Dolnośląskiego, INTERREG, Gmina Lubawka) oraz środki pochodzące od sponsorów. Celem mieszkańców jest dalszy rozwój miejscowości i kontynuowanie działań wpływających na poprawę warunków życia oraz wzrost atrakcyjności miejscowości.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment