Okolica – Jaskinie w Kochanowie

Jaskinie w Kochanowie znajdują się na północ od Stołu sędziowskiego.

W wyrobisku tym poznanych i skartowanych zostało dotychczas kilkanaście obiektów. Większość korytarzy jest stosunkowo wąska i prosta. Są one rozwinięte w większości równolegle do siebie. Część korytarzy, w szczególności w jaskini z Filarami, nawiązuje do spękań o kierunku zbliżonym do prostopadłego. Korytarze wykształcone są w obrębie dwóch warstw litologicznych – od spągu jest to masywny dolomit oddzielony wyraźną granicą erozyjną od nadległych skał dolomitycznych, w związku z czym korytarze często mają charakterystyczny kształt przypominający w przekroju literę T. Istnieją także korytarze, które całkowicie rozwinięte są w obrębie utworów piaskowcowych na przykład przyotworowe partie Jaskini z Rondami, co jest wynikiem zachodzących tu procesów zawaliskowych.

Zestawienie kochanowskich obiektów jaskiniowych i uproszczony plan sporządzony został przez W. Rogalę i A. Wojtonia. Na planie brakuje około 30-40 metrów korytarzy, odkrytych w ostatnich latach w Jaskini z Filarami.

Jaskinia z Filarami* 713 m
Jaskinia z Rondami 125 m
Jaskinia Rozdroże 67 m
Jaskinia Zawaliskowa 44 m
Jaskinia Równoległa 21 m
Jaskinia Rozkuta 10 m
Schronisko w Kochanowie I 11m
Schronisko w Kochanowie II 15 m
Schronisko w Kochanowie III 15 m
Schronisko w Kochanowie IV 17 m
Schronisko w Kochanowie V 7,5 m
Schronisko w Kochanowie VI 3,5 m
Schronisko w Kochanowie VII 4,5 m
Schronisko w Kochanowie VIII 6 m
Schronisko w Kochanowie IX 6 m

* Jaskinia z Filarami została połączona z Jaskinią Prostą, tworzą teraz jeden kilkuotworowy system o podanej długości.Zobacz inne

Leave a Comment