Ogłoszono przetarg na rewitalizację kamiennogórskiego zalewu

Miasto Kamienna Góra ogłosiło przetarg na Rewitalizację Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej.

W ogłoszeniu o zamówieniu czytamy:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ścieżek rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie budowy placu zabaw, drewnianych wiat, schodów terenowych, tarasów i placów widokowych, ścian oporowych, ciągów pieszych i kołowych, przebudowy obiektu mostowego wraz z infrastrukturą techniczną, budową drenażu wraz z pięcioma wylotami do czaszy zbiornika Zalew i budową zbiornika retencyjnego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach 208/2, 212/8, 215, 216/19, 217/1, obręb ewidencyjny 0007 miasta Kamienna Góra, na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego przy ul. Księcia Bolka.

Termin składania ofert mija 14 marca br.

Więcej szczegółów tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment