Oferty na remont mostu w Kamiennej Górze

Informujemy, że w dniu 19 lutego 2019 roku upłynął termin składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu i renowacji mostu na ul. Lompy w Kamiennej Górze.
Kwota, jaką Miasto Kamienna Góra zamierza przeznaczyć na sfinansowanie remontu wynosi 11 100,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie złożono aż jedenaście ofert.

Najniższą ofertę złożyły dwie firmy: MTM Infrastruktura Sp. z o.o. z Poznania na kwotę 31 365,00 zł oraz Usługi Projektowe, Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje z Łęczycy na kwotę 31 365,00 zł.

Najwyższą ofertę złożyła firma Biuro Inżynierskie TRAKT z Sędzisławia na kwotę 119 310,00 zł.

Przypominamy, że po przeprowadzonej kontroli okresowej stwierdzono, iż stan techniczny mostu na ul. Lompy w Kamiennej Górze zagraża bezpieczeństwu ruchu publicznego. Wśród opisu uszkodzeń znalazły się ubytki w elementach betonowych balustrad, odsłonięte pręty zbrojeniowe, wiele rys i pęknięć wymagających naprawy. Stwierdzono również ubytki w kamiennych umocnieniach skarp i znaczne ich zakrzaczenie.

Most ma długość ok. 21 m i powinien zostać wyremontowany w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment