Odprawa roczna w KPP Kamienna Góra

W Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze odbyła się dziś (poniedziałek, 15 stycznia) uroczysta zbiórka podsumowująca działalność komendy w roku 2023, która była idealną okazją dla wręczenia aktów mianowania na stanowiska kierownicze w podległych jednostkach.

W odprawie udział wziął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – insp. Robert Frąckowiak oraz zaproszeni goście z samorządów, sądu, prokuratury, straży pożarnej, a także policjanci oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

Dowódca uroczystości komisarz Rafał Przychocki złożył meldunek I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektorowi Robertowi Frąckowiakowi, po czym prowadząca uroczystość powitała przybyłych gości.

Następnie przeczytano wyciągi z rozkazów personalnych. Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze młodszy inspektor Adam Jacek Pilch, w kolejnych tygodniach powierzy wykonywanie obowiązków służbowych na stanowiskach kierowniczych następującym policjantom:

– aspirantowi sztabowemu Rochowi Szumarowskiemu-Plewie – powierzył funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Lubawce;
– aspirantowi Mateuszowi Stecowi – powierzył obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze;
– aspirantowi Kamilowi Sobolewskiemu – powierzy obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze;
– aspirant Annie Słowińskiej – powierzy obowiązki Kierownika Posterunku Policji w Marciszowie;
– starszej aspirant Paulinie Baście – powierzy wykonywanie obowiązków na stanowisku eksperta do spraw postępowań administracyjnych Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

Po gratulacjach dla awansowanych, które złożył również I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze, który podsumował pracę kamiennogórskich policjantów w roku 2023.

Młodszy inspektor Adam Jacek Pilch zwrócił uwagę na ilość podejmowanych interwencji, prowadzonych postępowań oraz na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu. Nie zabrakło również informacji o działaniach profilaktycznych, przeprowadzonych akcjach, a także współpracy z różnymi instytucjami. Na koniec swojego wystąpienia podziękował policjantom oraz pracownikom cywilnym za służbę oraz pracę w roku 2023, za ich poświęcenie i zaangażowanie w rozwój jednostki oraz na rzecz bezpieczeństwa.

Następnie głos zabrali starosta kamiennogórski, przedstawiciele sądu oraz prokuratury, burmistrz Kamiennej Góry oraz wójt gminy Marciszów. Wszyscy podkreślali, jak ważna jest współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie kamiennogórskim.

Znalazło się też miejsce na prezent noworoczny od wójta gminy Marciszów, który przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze wyposażenie niezbędne w codziennej służbie dla kamiennogórskich policjantów, czyli testy narkotykowe.

Na koniec głos zabrał inspektor Robert Frąckowiak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, który w swoim wystąpieniu wskazał na kierunki rozwoju kamiennogórskiej jednostki oraz konieczność ciągłego doposażania policjantów. Podziękował za oddanie i profesjonalne działanie funkcjonariuszy policji oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

Źródło: KPP Kamienna Góra.
Więcej komunikatów w kategorii Policja.

Share

Zobacz inne