Nowe terminy egzaminów maturalnego i ósmoklasisty

Rząd przewiduje, że egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8-29 czerwca br., a ósmoklasisty w terminie 16-18 czerwca br.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski wyraził nadzieję, że sytuacja epidemii pozwoli przeprowadzać zaplanowane egzaminy przy zachowaniu rygorów bezpieczeństwa. „Każdy uczeń będzie siedział w oddzielnej ławce, aby przeprowadzenie egzaminów było bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin” – zaznaczył szef resortu edukacji. Jak dodał, rząd wywiązuje się z wcześniejszej deklaracji i daje czas maturzystom i ósmoklasistom, aby przygotowali się do egzaminów.

Egzamin maturalny

·         Termin: 8-29 czerwca br.
·         W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego.
·         Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca br.
·         Przewidujemy, że wyniki matury będą podane do ok. 11 sierpnia br.
·         Osoby, które chciałyby poprawiać egzamin maturalny, mogłyby to zrobić na początku września.

Egzamin ósmoklasisty

·         Termin: 16-18 czerwca br.
·         Planujemy, że egzamin ósmoklasisty będzie mógł być sprawdzony do końca lipca. Wtedy uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa i zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich.

Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

·         Formuła (podstawa programowa) 2012 i 2017: 22 czerwca – 9 lipca br.
·         Formuła (podstawa programowa) 2019: 17-28 sierpnia br.

Przedłużenie zamknięcia szkół,  przedszkoli i żłobków

·         Termin: 24 maja br.
·         Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.
·         W niedługim terminie podamy informacje dotyczące ewentualnej możliwości prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek zaznaczył, że w związku z nowymi terminami egzaminów maturalnych modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych. „Podtrzymana jest zasada, że matury są wyznacznikiem jakościowym w rekrutacji na studia” – podkreślił minister. Jak dodał, możliwe jest, by rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie. 

Ograniczenie działalności na uczelniach

·         Termin: 24 maja br.
·         Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych.
·         Zachęcamy szkoły wyższe do uruchomienia działalności badawczej, która powinna się odbywać w warunkach bezpiecznych, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników.
·         Zachęcamy uczelnie do planowania powrotu pracowników administracyjnych z pracy zdalnej na stacjonarną. 

Odnosząc się do ogłoszonych terminów egzaminów maturalnych i ósmoklasistów, minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że zależeć one będą od tego, czy Polacy nadal będą zakładali maseczki oraz utrzymywali dystans społeczny, w tym także w komunikacji publicznej.

Źródło: gov.pl

Share

Zobacz inne

Leave a Comment