Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu

W dniu 13 maja 2019 roku o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Sesja dotycząca aktualnej sytuacji Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej  Górze została zwołana na wniosek radnych: Bożena Kończak, Andrzej Mankiewicz, Grzegorz Rozwadowski, Ireneusz Kordziński, Maria Bych, Urszula Machaj.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
3. Informacja Zarządu i Pani Prezes na temat aktualnej sytuacji Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
4. Dyskusja.
5. Przyjęcie Oświadczenia Rady.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz