Kwalifikacja wojskowa

Od dnia 13 marca 2018 roku na terenie powiatu kamiennogórskiego trwa kwalifikacja wojskowa, która zakończy się 23 marca br.

Powiatowa Komisja Lekarska funkcjonuje w Kamiennej Górze w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Dzisiejszego dnia wizytował ją starosta Jarosław Gęborys.

Komisja swym działaniem obejmuje miasto i gminę Kamienna Góra, miasto i gminę Lubawka oraz Marciszów.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywani są mężczyźni urodzeni w 1999 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 1997-1998, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.Share

Zobacz inne

Leave a Comment