Kontrola sanitarna na granicy w Lubawce przedłużona do 13 maja

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej zostaje przedłużona do 13 maja br. Granicę z Czechami, Słowacją, Niemcami i Litwą można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Zostają również utrzymane ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski.

Co do zasady wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał. Może to być miejsce zbiorowej kwarantanny, jeśli np. podróżny nie ma możliwości odbywania jej w miejscu zamieszkania. Informacje te są wprowadzane bezpośrednio do bazy danych i automatycznie przekazywane właściwym służbom, które będą weryfikować, czy obowiązek kwarantanny jest realizowany.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwarantannę skrócić może jedynie państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce odbywania kwarantanny lub inny, upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment