Konserwacja rowu melioracyjnego i koryta rzeki Zadrna

Podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kamienna Góra, która odbyła się 31 lipca br. radni zwiększyli wydatki w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2019. Jedną z inwestycji będzie realizacja zadania pn.”Konserwacja rowu melioracyjnego oraz przepustów wraz z odmuleniem w miejscowości Czadrów” (okolice posesji nr 72) na co przeznaczono wkład własny w wysokości 8 269 zł. Wartość planowanych robót ogółem wyniesie 33 050 zł, w tym pomoc finansowa z budżetu województwa 24 781 zł.

W zakresie prac znajdzie się:

  • wykonanie konserwacji rowu z odmuleniem dna do 40 cm namułu na odcinku 250 mb,
  • ścinanie i karczowanie zakrzaczenia na pow. 0,07 ha,
  • oczyszczenie z namułu przepustu o śr. 0,8 m/5mb,
  • oczyszczenie z namułu przepustu ramowego 2,0 x 2,0m/5mb.

Jednocześnie przypominamy, że w sierpniu br. mają ruszyć prace prowadzone przez Wody Polskie na odcinku rzeki Zadrna w miejscowości Czadrów i Krzeszów pn. „Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim”, o czym informowaliśmy tutaj.

Share

Zobacz również

Leave a Reply