Konferencja “Dobry dyrektor szkoły, czyli kto?”

Dnia 27 września 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyła się konferencja pn. “Dobry dyrektor szkoły, czyli kto?”, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W wydarzeniu uczestniczyła m.in. wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska oraz dyrektor Mariola Jaciuk, jako gospodarz wydarzenia.

Podczas konferencji Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk przedstawił oczekiwania nadzoru pedagogicznego wobec dyrektorów oraz podzielił się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami zdobytymi podczas pełnienia funkcji dyrektora.

Cykliczne konferencje pn. “Dobry dyrektor szkoły, czyli kto?” cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dyrektorów placówek oświatowych. Spotkanie było skierowane dla dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek z powiatów: świdnickiego, wałbrzyskiego i kamiennogórskiego.Share

Zobacz inne

Leave a Comment