Kilkumetrowy sopel w Kamiennej Górze

Do powiadomienia służb ratowniczych i policji musiało dojść, aby zareagowano na kilkumetrowy zwisający sopel z kamienicy przy ul. Henryka Sienkiewicza w Kamiennej Górze. O zagrożeniu służby powiadomili pracownicy Starostwa w Kamiennej Górze, którzy wcześniej próbowali bezskutecznie interweniować w Spółce Mieszkaniowej. Okazało się jednak, że kamienica jest w zarządzie firmy zewnętrznej.

Wezwani na miejsce strażacy zabezpieczyli teren, aby nie doszło do tragedii.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze przypomina:

Właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany przez ustawę Prawo budowlane (Art. 61 “Obowiązki właściciela lub zarządcy przy utrzymywaniu obiektu”) do usuwania wiszących sopli lodowych i nawisów śniegowych, stwarzających poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektów oraz przebywających w pobliżu osób.

Zgodnie z art. 91a Prawa budowlanego zaniedbanie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Share

Zobacz inne