Kamiennogórskie Stowarzyszenie Dziewięćsił otrzymało dotację

Kamiennogórskie Stowarzyszenie Dziewięćsił otrzymało dotację w kwocie 9999 zł na zadanie “Wsparcie interwencyjne”.

Uzyskane dofinansowanie pochodzi z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i zostało przyznane w ramach edycji 2020 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Dotacja może być wykorzystana na pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment