Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Kamienna Góra-Lubawka

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa).

W pierwszym tygodniu 2022 roku na terenie budowy pracowało średnio 105 jednostek sprzętowych (koparki, spycharki, równiarki, wozidła, dźwigi, walce, betonowozy, podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 904 osoby.

W zakresie robót drogowych na obszarze węzła Kamienna Góra Północ, węzła Kamienna Góra Południe, węzła Lubawka, oraz przy trasie głównej i drogach poprzecznych nie prowadzono robót.

W zakresie robót mostowych:

WS-40: Demontaż awanbeka strona prawa i lewa – 50%.
WS-41: Zbrojenie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 30%, deskowanie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 25%, rozdeskowanie płyty ustroju nośnego segment trzeci strona prawa – 80%.
WS-47: Zbrojenie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona prawa i lewa – etap I – 100%, montaż zbrojenia na stanowisku – segment dziewiętnasty strona prawa i lewa – 100%, deskowanie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona lewa – etap I – 70%.
WS-52: Wyburzanie stanowiska do nasuwania – 95%, montaż łożysk – 42%.
WS-54: Wymiana łożysk – 20%, zbrojenie kap chodnikowych na odkładzie – 40%.
WS-56: Wykonanie zasypki za przyczółkiem P2 i stożków – 100%.
WS-57: Montaż belek prefabrykowanych – 100%.
WS57A: Deskowanie i zbrojenie poprzecznicy P1 i P6 strona lewa – etap I – 40%, deskowanie i zbrojenie poprzecznicy P4 i P5 strona lewa – etap I – 100%.
PZ-45: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 100%.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału na kolizji KD83 w ilości: 20 mb.
Budowa kanału teletechnicznego:
– Kanał technologiczny – budowa kanału teletechnicznego – 39 mb.
Zasilanie/oświetlenie:
Budowa oświetlenia drogowego:
– Wykonanie trasy kablowej – 100 mb.
– Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 10%.
Budowa systemu zarządzania ruchem:
– Wykonanie trasy kablowej – 320 mb.
Przepusty pod zasilanie i oświetlenie:
– Przepust pod zasilanie – 27 mb.

Źródło: GDDKiA

Reportaże z budowy drogi S3 na terenie powiatu kamiennogórskiego oraz tunele TS-32 i TS-26 dostępne są tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment