Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Bolków-Kamienna Góra

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie III od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ).

Aktualnie na całej Trasie Głównej ze względu na okres zimowy prace prowadzone są w ograniczonym zakresie (uzależnione od warunków atmosferycznych) z wyłączeniem Tunelu TS-26 gdzie roboty są prowadzone bez przeszkód, trwa drążenie nitki wschodniej i zachodniej portalu południowego, aktualnie wydrążona nitka wschodnia (lewa) ma 112,40 metrów, nitka zachodnia (prawa) 74 metry w przekroju Kalota, po osiągnięciu ok. 150 metrów wykonawca przejdzie do pogłębienia przekroju Sztrasa, a następnie rozpocznie się pogłębianie ostatniej warstwy Tunelu – Spagu.

Przypominamy, że reportaże z budowy tuneli dostępne są na naszym portalu tutaj.

Trwa bieżące utrzymanie wprowadzonych organizacji ruchu. Na budowie usunięto warstwę ziemi urodzajnej na Sekcji I TG km 38+524(PZ-29), OpenCut na portalu północnym i Sekcji II na TS32. Rozpoczął się montaż przepustów tymczasowych na Sekcji I D3 km 0+040 O600. Prowadzone są prace związane z porządkami po wycince i karczowaniu, oraz wywóz drewna na miejsca składowe. Na obiekcie WS-36 (wiadukt w Jaczkowie) trwają prace przygotowawcze, trwa wykonanie pali fundamentowych w osi B oraz na podporze tymczasowej na obiekcie WS-36, wykonano wykop pod platformę dla palownicy w osi D i E oraz warstwę z betonu niekonstrukcyjnego (chudziak) w osi A. Na obiekcie WS-31 (wiadukt w Gostkowie) trwają prace przygotowawcze oraz roboty zbrojarskie w osi A.

Trwają prace związane z przebudową wodociągu na Kolizji 1/W1, Kolizji 3/W5 oraz Kolizji 5/W8. Rozpoczęto przebudowę potoku w Sadach Górnych, gdzie prowadzone jest odmulenie rowu i bieżąca konserwacja.

Wszystkie reportaże z budowy drogi S3 dostępne są tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment