Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 na odcinku Bolków-Kamienna Góra.

Aktualnie na całej trasie głównej przeprowadzono odhumusowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża. Sprawowane są nadzory archeologiczne, przyrodnicze oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu. Na obiekcie WS-36 prowadzone były prace przygotowawcze, wykonano pale fundamentowe w osi A. Przy tunelu TS-26 wykonano wykop na portalu północnym i południowym, drążenie nawy wschodniej portalu południowego. Prowadzono wykop na obiekcie TS-32. Prowadzono prace związane z przebudową cieku Lesk na km 51+957,00. Rozpoczęto przebudowę wodociągu kolizja nr 2/W2.

W okresie świąteczno-noworocznym wykonawca nie będzie prowadził prac na odcinku drogi S3 kierunku Bolków-Kamienna Góra.

Reportaże z budowy drogi S3 dostępne są tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment