III Międzynarodowe Forum Tunelowe

III Międzynarodowe Forum Tunelowe na przykładzie tunelu TS-26 budowanego na dolnośląskim odcinku drogi ekspresowej S3.

GDDKiA poinformowała, że w dniach 3-4 lutego 2021 roku odbyła się trzecia edycja Międzynarodowego Forum Tunelowego. Tematyka konferencji dotyczyła projektowania, budowy i bezpiecznej eksploatacji tuneli drogowych w Polsce i na świecie.

Reportaże z budowy tuneli dostępne tutaj

 

Tym razem, ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią, zamiast we Wrocławiu, konferencja odbyła się w trybie on-line. Podczas Forum przedstawione zostały rozwiązania projektowe, wykonawcze i sprzętowe w budownictwie tunelowym, na przykładach konkretnych projektów realizowanych w różnych krajach i w Polsce, w tym w szczególności na przykładzie tunelu TS-26 na dolnośląskim odcinku drogi ekspresowej S3. Omówione zostały różne technologie stosowane w budownictwie tunelowym, w zależności od lokalizacji i warunków geologicznych. Drugi blok tematyczny poświęcony był bezpieczeństwu w tunelach. Szczegółowo omówione zostały kwestie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i związanej z nim ściśle kwestii prawidłowej wentylacji. W Międzynarodowym Forum Tunelowym wzięło udział prawie 200 uczestników, a prezentacje wygłosili prelegenci z różnych stron świata.

Patronat honorowy nad Międzynarodowym Forum Tunelowym objął Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Tunelowe i Budownictwa Podziemnego ITA-AITES.

Źródło: GDDKiA

Share

Zobacz inne

Leave a Comment