Gmina Lubawka wypłaciła mieszkańcom środki w ramach wymiany źródeł ciepła

Gmina Lubawka wypłaciła mieszkańcom środki w ramach dofinansowania drugiego etapu wymiany nieekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.

Dofinansowanie obejmowało likwidację w budynkach i lokalach mieszkalnych kotłów stałopalnych starej generacji oraz zakupu i montaż przyjaznego środowisku źródła ciepła. W ramach drugiego etapu z dofinansowania skorzystało 38 beneficjentów. Zainteresowani  zmianą  systemu ogrzewania i uczestnictwem  w “Programie” w 2017 roku, składali pisemne deklaracje dotyczące likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji oraz zakupu i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła. Finał 2 etapu jest zakończeniem rozpoczętego w roku 2017 programu.

Łączna wartość zrealizowanego przez mieszkańców uczestniczących w 2 etapie projektu wyniosła 544.602,74 złote, natomiast wartość udzielonego dofinansowania wyniosła  249.566,33 złotych.

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania ustalone były zgodnie z wymogami zawartymi w programie WFOŚiGW oraz Uchwały Nr X/284/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2017 roku ( ze zmianami) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubawka w ramach programu priorytetowego pn. “Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

Efektem rzeczowym realizacji 2 etapu jest zlikwidowanie 43 pieców wytwarzających 3.183 GJ energii cieplnej.

Stare stałopalne kotły i piece, zastąpiono 28 kotłami gazowymi, 4 pompami ciepła, 2 piecami elektrycznymi, 3 kotłami na biomasę i 5 kotłami węglowymi spełniającymi parametry emisyjne 5 klasy.

Efektem ekologicznym jest redukcja zanieczyszczeń w ramach niskiej emisji:
– pyłu PM 10 o 0,704 Mg;
– pyłu PM 2,5 o 0,633 Mg;
– CO2 o 105,057 Mg;
– benzo(a)pirenu o 0,837 Mg;
– SO2 o 2,526 Mg;
– NO2o 0,245 Mg.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz