Działki budowlane na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra w rejonie ulicy Jaśminowej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

1. nr 222/1 o pow. 2855 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 170 000,00 zł brutto, wadium 17 000,00 zł,

2. nr 222/2 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 80 000,00 zł brutto, wadium 8 100,00 zł,

3. nr 222/3 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 80 000,00 zł brutto, wadium 8 200,00 zł,

4. nr 222/4 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 80 000,00 zł brutto, wadium 8 300,00 zł,

5. nr 222/5 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 80 000,00 zł brutto, wadium 8 400,00 zł.

Przetarg odbędzie się 9 marca 2023 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości do dnia 2 marca 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: nieruchomości).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment