“Czyste Powietrze” – informacyjne spotkanie w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra zaprasza właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych na spotkanie informacyjne, organizowane przez Ministerstwo Środowiska, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę starych, wysoko – emisyjnych źródeł ciepła i termomodernizację budynków.

Spotkanie odbędzie się dnia 17 października 2018 roku o godz. 18:00 w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.

Spotkanie podzielone jest na trzy bloki tematyczne. Pierwszy mówi o edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. Cześć druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego “Czyste Powietrze”. W trzeciej osoby zainteresowane dowiedzą się jak prawidłowo ubiegać się o wsparcie finansowe na wymianę starego kotła węglowego i termomodernizację domu.

Więcej informacji o programie “Czyste powietrze” dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.Share

Zobacz inne

Leave a Comment